993,6 kWpZonnepark Roessinkweg, ZelhemMeer informatie

Zonnepark Roessinkweg

Zon op Erf – Sanering asbeststallen, plaatsing duurzame energievoorziening

Aan de Roessinkweg in Zelhem hebben wij een zonnepark ontwikkeld en aangelegd. Op het perceel stonden asbesthoudende stallen, die in verval waren. We hebben een omgevingsvergunning aangevraagd bij gemeente Bronckhorst en meegedaan met het programma Zon op Erf. Na goedkeuring van de aanvraag, zijn de stallen gesloopt, is de grond aangevuld en vlak gemaakt en hebben we het zonnepark op het perceel geplaatst. Nu staan er 2.160 st. 460W bi-facial zonnepanelen op het land, met een totaal vermogen van 993,6 kWp. Dit levert jaarlijks ca. 820.000 kWh aan duurzame energie op.