Pachtmodel

Pachtmodel Daken

Als u beschikt over een dakoppervlakte van min. 2.500 vierkante meter of meer en geïnteresseerd bent dit voor de opwekking van zonne-energie te verpachten, komen wij graag met u in gesprek. Op basis van een locatiescan maken wij u dan een vrijblijvend pachtaanbod voor het gebruik van uw dak. Wilt u meer weten over de mogelijkheden en financiële vergoedingen? Kijk dan onder Pachtmodel Daken of meldt u direct aan voor een vrijblijvende Locatiescan.

Pachtmodel Land

Heeft u een interessante locatie voor een grondgebonden zonnepark? Wij onderzoeken dan graag of de locatie geschikt is op basis van de geldende beleidsregels en netaansluitingsmogelijkheden. Daarnaast kunt u op basis van onze Locatiescan een vrijblijvend aanbod ontvangen voor het verpachten van uw land. Kijk voor meer informatie op Pachtmodel Land of ga direct naar de Locatiescan om u aan te melden.

Pachtmodel Overige

Zonnepanelen op daken en land zijn de meest bekende varianten, echter zijn er ook andere mogelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zonnepanelen op water, parkeerplaatsen, overkappingen en glastuinbouwkassen. Heeft u een gebouw of terrein dat hiervoor in aanmerking komt of heeft u een alternatief voorstel? Meld uw locatie dan direct aan voor de vrijblijvende Locatiescan of kijk voor meer informatie op Pachtmodel Overige.

Wilt u direct een vrijblijvend pachtaanbod ontvangen?

Onze Activiteiten

Selecteren en Acquireren

Als ontwikkelaar en exploitant van PV-systemen, zijn wij voortdurend opzoek naar nieuwe projectlocaties. Op basis van lokale en landelijke subsidiemogelijkheden, gemeentelijke en provinciale beleidskaders en de nabijheid van netaansluitingspunten selecteren wij de meest aantrekkelijke daken en terreinen.

Bent u van mening dat u een interessante locatie heeft voor een PV-project? Dan komen wij graag met u in contact. Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden op de pagina Pachtmodel.

Ontwikkelen en Realiseren

Onze projecten worden in eigen beheer ontwikkeld en gerealiseerd. Na een grondig onderzoek op locatie, toetsen we de financiële en technische haalbaarheid en maken we een gedegen projectplan. We vragen we de subsidie aan, regelen de projectfinanciering en zorgen voor de vereiste (bouw)vergunningen.

Bij de realisatie van onze projecten staat veiligheid altijd op de eerste plaats en schenken we nadrukkelijk aandacht aan risicomanagement en brandpreventie. Onze ervaren montageteams zorgen voor een vakkundige realisatie en netaansluiting, geheel volgens de geldende normen en richtlijnen (o.a. NEN 1010, NEN 7250 en VCA).

Energie Produceren

Na inbedrijfstelling van het PV-systeem, exploiteren wij het project gedurende de volledige looptijd. Als dak- of grondeigenaar heeft u naast de pachtinkomsten ook verdere financiële voordelen. Wij bieden u namelijk de mogelijkheid om duurzaam opgewekte elektriciteit voor een voordelig kWh-tarief af te nemen. De overige productie bieden wij aan op de markt.

Na afloop van de pachttermijn zorgen wij dat het PV-systeem netjes wordt verwijderd en de situatie in zijn oorspronkelijke staat wordt hersteld.

Jarenlange ervaring met grootschalige PV-projecten

Projecten