Pachtmodel Daken

Nederland begeeft zich momenteel volop in de energietransitie en het opwekken van zonne-energie op daken speelt daarin een essentiële rol.

Om bij te dragen aan de energietransitie, pachten wij daken van dakeigenaren en plaatsen wij zonnepanelen op deze daken om duurzame energie op te wekken. In ruil daarvoor ontvangen dakeigenaren een aantrekkelijke pachtvergoeding van ons.

Heeft u beschikbare dakoppervlaktes waarop wij zonnepanelen mogen plaatsen? Dan doen we graag verder onderzoek naar uw locatie.

Onze voorkeur gaat uit naar daken met een oppervlakte vanaf zo’n 2.500 vierkante meter, dit mag ook verdeeld zijn over meerdere daken. Verder is de aanwezigheid van een grootverbruikersaansluiting op locatie een grote pré. Heeft u een interessante locatie die u beschikbaar wilt stellen? Dan komen wij graag met u in gesprek.

Op basis van een kennismakingsgesprek en een Locatiescan kunnen wij al vrij snel een inschatting maken omtrent de haalbaarheid en u op basis hiervan een vrijblijvend pachtaanbod maken.

Als vuistregel hanteren wij een minimaal oppervlakte van 2.500 vierkante meter, voor zowel zakelijke/industriële als ook agrarische daken. Zowel platte daken als hellende daken komen in aanmerking. We voeren ook altijd een bouwkundig onderzoek uit omtrent de draagkracht van de dakconstructie, zodat we zeker zijn van voldoende draagkracht of maatregelen kunnen treffen voor verdere versteviging van de constructie.

Op basis van de locatiescan maken we een aanbod voor het pachten van uw dak(en). Gemiddeld liggen de pachtprijzen tussen ca. € 3,50-5,00 per geïnstalleerd zonnepaneel (excl. BTW & indexatie). Bij grote daken kunnen de jaarlijkse inkomsten dan ook (tien)duizenden euro’s hoog zijn. Terazon berekent dit voor ieder project afzonderlijk, om u een reëel en passend aanbod te maken. Deze inkomsten ontvangt u op één van de onderstaande drie wijzen:

A. Jaarlijks, voor een periode van 15 tot 25 jaar lang (afhankelijk afgesproken contractduur).
B. Eenmalig, volledig vooraf betaald.
C. In ruil voor sanering van uw asbesthoudende dakbedekking.

Dat kan! We spreken dan een voordelig kWh-tarief met u af en een looptijd in jaren afhankelijk van uw voorkeur. Zo hoeft u zelf geen investering te maken, ontvangt u inkomsten voor het verpachten van uw dak(en) en gaat u ook nog eens voordelige, schone energie gebruiken!

Stappenplan Zon op Daken

1. Terazon verricht een locatiescan (financieel, technisch en bouwkundig) op basis waarvan u een pachtvoorstel op maat ontvangt.

2. U spreekt met Terazon de pachtvoorwaarden af en er wordt een pachtovereenkomst gesloten voor het toekomstige opstalrecht, dat op het dak zal worden gevestigd.

3. Terazon vraagt SDE subsidie aan bij de RVO.

4. Het opstalrecht wordt gevestigd middels een notariële akte (opstalrecht akte).

5. Terazon zorgt voor een vakkundige montage, installatie en netaansluiting van het PV-systeem.

6. U ontvangt de afgesproken vergoeding, Terazon gaat energie produceren vanaf uw dak!

Direct een vrijblijvend pachtaanbod ontvangen? Laat uw gegevens achter voor een Locatiescan!